SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   29 Mayıs 2020, Cuma

Temmuz 2018 Sayısı

Yıl : 15 | Sayı : s_171

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

http://www.subconturkey.com.tr
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Ali Rıza Büyükuslu
arbuyukuslu@yahoo.com.tr


Dijital Kapitalizm: Dijital (Dijital Teknoloji) Devrim, Veri ( Büyük Veri) Devrimi ve Bilişim (Enformasyon ve İletişim-Bilgisayar, İnternet) Devrimi -3


Akıllı makineler bir çok gelişmiş ülkede insan istihdamını tehdit eder boyuta gelmiştir. Almanya da Kargo şirketleri için 150 kilo yük taşıyan ROBOT POSTACILAR YA DA KARGO ELEMANI ROBOTLAR üretilmiş ve işe başlatılmışlardır. Japonya da ismi Pepper olan insansı Robot satış elemanı olarak; cep telefonu satışı, pizza satış elemanı, tatil gemilerinde ve evlerde kullanılmaya başlandı. Diğer taraftan, Avusturalya da faaliyette bulunan Fastbrick Robot Firması  duvarcı ustası ilk Robotu üreterek, büyük bir inovasyon ve yatırıma imza attı. Bunun sonucunda dünyanın en büyüklerinden olan inşaat makineleri üreticisi Caterpillar Fastbricks Robotlarını satın almaya başladı. Çünkü bu robotlar saatte 1000 tuğla örüyor ve bir evi iki günde bitirebiliyordu.

İnsanın ekmeğini çalan bu yapay zeka ürünü akıllı sistemler, cihazlar veya robotlardan çarpıcı örnekler vermeye devam edersek bunlardan en ilginç olanı da yakında avukatların işlerini de ellerinden alma ihtimallerinin yükseliyor olmasıdır.  Yapay zekada gelinen inanılmaz gelişmeler yasal sistem içinde avukatların rollerini azaltıyor. Bazı durumlarda onların tamamen yerini alacak kadar ileri gidiyor. ABD de bir çok avukatlık firması IBM WATSON yapay zeka ürünü olan  ROSS  adlı robotları kiralamaya başladı. Mevzuat ve yasalarla ilgili İngilizce tüm soruları anlıyor ve analitik ve çözüm odaklı cevaplar veriyor.


Makine öğrenmesi yada Öğrenen Makinelerin (learning machine) Algoritmaların dizilimleri sonucunda gittikçe daha akıllı ve yetenekli olan yapay zeka makinelerinin henüz insana ait olan empati yapma, ahlaki muhasebe içinde olma yani vicdan sorunu olmaması, yada anlık pragmatik çözümlerden henüz uzak olması insanın tamamen yerini alma konusunda yeterli donanımda olmadığı bir gerçek olsa dahi bir çok iş kolunda sahip olduğumuz işlerimizi artık tehdit etmeye başladıkları da acı bir gerçektir. Bugün, JLR İngiliz otomobil üreticisi üretim hattında %80 robot kullanmaktadır. 

Google yapay zeka araştırma ve geliştirme için şu ana kadar 30 milyar dolar harcamış durumda.  Coca-Cola yapay zeka teknolojisini otomotik satış makinelerinde kullanıyor. Uzaktan satış olanakları ile bu akıllı sistemler sayesinde Facebook Messenger üzerinden Dünya nın her yerindeki arkadaşlarına kola siparişi ile kola ısmarlayabiliyor.

Günümüzde Bilgisayar ortamında sanal platformlar ön plana çıkıyor. Bu platformlar yada uygulamalar üzerinden yeni iş modelleri ve iş çerçevesi genişletilebiliyor. Örneğin, Amazon ilk çıkış noktası on-line kitap satıyorken şimdi yeni iş modelleri ile bir çok parekende ürün satışı yapıyor.  Bu yeni iş modelini daha verimli sürdürmek için Amazon 775 milyon dolara paketleme konusunda bir robot şirketi olan KİVA yı satın alıyor.  Daha önce insan eliyle 60-70 dakikada yapılan ürünün tıklandıktan sonra paketleme işlemi dahil müşteriye gönderilme sürecinin tamamlanması işlemini 15 dakikaya düşürüyor. Amazon şirketi bugün itibariyle 100.000 robot kullandıklarını beyan etmişlerdir. 100 bin robot belki de 100 bin işsiz ve 100 bin işsiz binlerce diğer onlara satış yapacak insanın işsiz kalması anlamına geliyor. 

Başka bir örneği eğlence sektöründen verirsek, Apple İ Tunes şarkı satarken şimdi video satarak iş çerçevesini zenginleştirmiş oluyor.

Hiç kuşkusuz ki, söz konusu dijital dönüşüme öncülük yapan şirketlerin talep ettiği nitelik ve donanımda insan kaynağı profili de değişiyor. Daha fazla eğitimli ve daha iyi eğitimli çok fonksiyonel, çok yetenekli, çok meslekli ve bilgili insan gücüne ihtiyaç artarken diğer taraftan saha yada mutfak tecrübe ve deneyimi olan insan gücü ihtiyacına yönelik talep de hızla artıyor. Örneğin, yazılım ve yazılımcıya olan ihtiyaç her geçen gün artarken, burada sadece bir şirket bünyesinde lisanslı yazılım yapan ve bu yazılımın o şirket tarafından geliştirilmesi ve kontrol edilmesini sağlayan Microsoft gibi şirketlerin çalışanlarından ve bu tür bir istihdamdan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda internet ortamında kullanıcıların hizmetine açılan açık kodlu yazılım hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde elde edilerek başka yaratıcı ve inovatif programların ortaya çıkmasını sağlayan yaratıcıların inanılmaz çalışmaları artık diplomadan çok deneyimin yeni dünya işgücü piyasalarında ön plana çıktığını göstermektedir.           

Dijital dönüşüm veya dijitalleşme akıllı makinelerin bize sağladığı büyük veriyi daha iyi hizmet veya ürüne dönüştürme sürecidir. Şu an insanlığa inanılmaz gelen bu gelişmeler çok yakında gerçek olacak ve yapay zeka ve robot teknolojileri mevcut hayatımızı ve alışkanlıklarımızı mahvedecekdir. Bizleri yani insanları gerçeklik sonrası (post reality) bir dünyaya taşıyacağı kesindir. Bir an için yapay zekanın savunma sanayinde çok yaygınlaştığını hayal edin. İnsan kontrolünden çıkan robotların yada yapay zeka silahların hangi hedefi vuracağını kontrol edemeyiz. Diğer taraftan, kriminal bilgisayar korsanlarının yapay  zekayı saldırgan amaçları için kullandıkları görülmektedir. Bu bağlamda, siber güvenlik yeni bir bilim alanı olarak karşımıza çıkıyor. 

Makine öğrenmesi beraberinde derin öğrenme kavramını ortaya çıkartıyor, derin öğrenme ile birlikte hepsi yapay zeka şemsiyesi altında bütünleşiyor. Makine öğrenmesinin özü VERİDEN ÜRETİLEN YAZILIMDIR. Verileri sınıflamak ve arasına gerekli çizgileri çekmek ve nihayet doğru analiz yaparak sonuca gitmek burada önem arz etmektedir. Bilgisayarların geleceği son nokta bilgisayarın insan beyni ve zekası gibi çalışmasıdır. Bu durum ise bizi YAPAY ZEKA devrimine götürmektedir. Veri toplayan ve derin öğrenen şirketler, öğrenmiş makineden ayrıca veri türlerini ve çeşitliliğini sağlayan şirketler kapitalist sistem içinde tüketici davranışlarını ve satın alma alışkanlıklarını yönlendirebiliyor ve hatta kontrol edebiliyorlar. Özellikle sosyal medya mecraları bu amaca çok hizmet ediyor.

Örneğin; Türkiye de 51 milyon kişi aktif sosyal medya kullanıyor, 59 milyon kişi mobil telefon yada akıllı telefon kullanıyor ve günde 7 saat internette ve 3 saat sosyal medyada zaman harcanıyor. Tüm bu istatistikler şirketlerin kullanacağı veri kaynağının nereden geldiğini göstermek adına anlamlıdır. 

Dijital dönüşüm çağının sanayideki karşılığı Endüstri 4.0 dır. Basit bir anlatımla Endüstri 4.0 ın özü enformasyon teknolojileri ile operasyonel teknolojilerin birbirine bağlanmasıdır. Yani siber-fiziksel üretim sistemleri ve nesnelerin internetinin bir nevi evliliğidir. Bağlantısallık ve operasyonel mükemmelik Endüstri 4.0 ın ruh ve felsefesidir. Endüstriyel bir işletmenin 4.0 ı uygulayan veya bu felsefe ile çalışan bir fabrika olması için makineler, cihazlar, algılayıcılar ve insanların birbiriyle bağlantılı ve iletişim içinde olması gerekiyor. Hatta makinelerin birbiriyle konuşması gerekiyor. Diğer taraftan, nesnelerin interneti (IOT), akıllı çözümler veya endüstriyel internet kavramları da Endüstri 4.0 ı açıklamada yardımcı olmaktadır. Ancak tarihsel süreç içinde özetlersek: 
1.Sanayi Devrimi: Mekanik üretimin buhar ve su gücü ile gerçekleşmesidir.
2.Sanayi Devrimi: Elektrik enerjisi ile bant kitle üretimine ve tüketimine geçmesidir.
3.Sanayi Devrimi: Bilgi işlem teknolojileri ve elektroniğin (otomasyon teknolojilerinin) makineleşmede kullanılmasıdır.
4.Sanayi Devrimi: Dijital teknolojinin, akıllı makinelerin (yapay zeka, diğer yazılım programları, uygulamalar vs), robotik üretim ve nesnelerin internetidir.
Endüstri 4.0 bizi ayrıca;
Dijital ekonomiye
Yeşil ekonomiye (ekolojiye saygılı sürdürülebilir büyüme)
Biyoekonomi (yenilenebilir kaynaklar)
Alternatif yenilenebilir enerji alanlarına odaklanmamızı sağlıyor.
Endüstri 4.0 a geçen ülkelerin mesafe alacağı alanlar:
1.Çevre dostu yenilenebilir Enerji
2. Yoksullukla ve eşitsizlikle mücadele
3.Akıllı şirketler ve binalar
4.Elektrikli araçlar, sürücüsüz otomobiller
5. Bilişim teknolojileri ve siber güvenlik 
6.Yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşması
7.Büyük veri
8.Finansal teknolojilerin (Fintech) yükselişi
9. Dijital teknolojik, hızlı ve verimli üretim
10. Yüksek nitelikli eğitim ve Yüksek nitelikli insan kaynağı istihdamı


Son olarak, dijital kapitalizm ve dijital dönüşüm çağı dijital teknoloji devrimini, inovasyonu, girişimciliği,  büyük veriyi, bulut iletişimi, öğrenen makineyi, derin öğrenmeyi, yapay zekayı, robotları, nesnelerin internetini, siber güvenliği, dijital ve ICT tabanlı yeni mesleki formasyonları, dijital emeği, dijital sermayeyi, dijital devleti ve daha bir çok dijital kavramı temsil etmektedir. Mevlana Celaleddin  Rumi  nin dediği gibi DÜNLE BERABER GİTTİ CANCAĞIZIM, NE KADAR SÖZ VARSA DÜNE AİT ŞİMDİ YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM. Eski paradigmaları, eski teknolojileri, eski eğitim sistemlerini ve ekonomik modelleri terk ederek dijital dönüşüm tabanlı yeni bir büyüme ve kalkınma politikasına vakit kaybetmeden geçmemiz gerekmektedir. 

 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.subconturkey.com.tr
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi