SubconTurkey

Hoşgeldiniz
subconturkey.com

Favorilerime Ekle

yan sanayi

Bugün :   20 Şubat 2020, Perşembe

Temmuz 2018 Sayısı

Yıl : 15 | Sayı : s_171

     Anasayfa
     Hakkımızda
     Künye
     Arşiv
     İletişim

https://www.busworldturkey.org


https://www.kalitefuari.com/
Dergimizin sayfalarına
taranmış şekilde ulaşmak için tıklayın  


 

Haberdar olmak için
üye olunuz

İsim
E-Posta

Sektör Seçiniz


 

 

 

Barbaros Demirci
Danışman demircib1948@gmail.com


Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri Sektöründe Gelişmeler ve Beklentiler


Plastik ambalaj malzemeleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik malzeme üretimleri içinden %40 ile %53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Türkiye de bu oran %40, dünyada ise ortalama %46 düzeyindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kâğıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların %55 i esnek, %45 i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır.

Plastik ambalaj yalnızca pratik ve güvenli olmayıp aynı zamanda çok daha verimlidir. Verimdeki iyileşmenin tam miktarı, 2013 yılında üretilen ambalajla 1991 yılında üretilen ambalajı karşılaştıran (ambalaj konusunda bir Alman piyasa araştırma enstitüsü) GVM nin yürüttüğü bir çalışmada belirtilmektedir. Çalışmanın çarpıcı sonucu şudur: Almanya da ambalaj için 3,7 milyon ton yerine yalnızca 2.76 milyon ton plastik tüketilmiştir, bu da nerdeyse bir milyon tonluk bir tasarrufa denk gelmektedir. Bu malzeme tasarrufu, yenilikçi ambalaj çözümlerine ilişkin daha sıkı yasal koşullarla, gıda maddelerinin bölünebilirliği ve dayanıklılığı açısından ticaretin ve tüketicilerin artan taleplerine rağmen başarılmıştır.


AB de tüm tüketici mallarının yaklaşık %63 ü, tüketiciye plastik ambalaj içerisinde taşınmaktadır. Buna karşın, plastik ambalaj, ağırlık açısından tüm ambalaj miktarının sadece %24 ünü oluşturmaktadır. Bu da plastiğin, ambalaj aracı olarak yüksek malzeme verimini açıkça göstermektedir.

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik malzemeler üretmekte ve firmaların malzemeler bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. Türkiye de plastik ambalaj sektörünün %67 si flexible plastik, %18 i tekstil plastik ve %15 i sert plastik ambalaj malzemelerinden oluşmaktadır. 

Türkiye de toplam ambalaj sektör üretimi içinde plastik ambalaj sektör üretimi %40 paya sahiptir. Plastik ambalaj sektör ithalatının toplam ambalaj sanayi ithalatı içindeki payı % 55 düzeyindedir. Diğer taraftan, plastik ambalaj malzemeleri ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı %66 dır.

Türkiye de plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1.450 civarında firma faaliyet göstermekte olup, firmaların %61 i İstanbul dadır. Ondan fazla firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların %83 ünü oluşturmaktadır.


Plastik ambalaj malzemeleri üretimi 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında % 3,4 artarken değer bazında %0,7 gerileyerek 2017 yılında 3,8 milyon ton ve 12,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik ambalaj malzemeleri üretimi 2018 yılının ilk 3 ayında 1 milyon 391 bin ton ve 5,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye Ambalaj Sektörü gerek yapısal gerekse teknolojik açıdan yerli imalat sanayinin gereksinimlerini karşılayabilecek yeterlilikte olmasına karşın bugün ithal edilen ihtiyaç maddeleri kendi ambalajları ile gelmektedirler. Yeni ürünler Türkiye de üretilmeye başladıkça onların ambalajları da Türkiye de üretilecek ve piyasa hacmi buna bağlı olarak gelişecektir. 

Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %5,1 değer bazında %2,4 artarak 2017 yılında 466 bin ton ve 1,89 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2018 yılının ilk 3 ayında 115 bin ton ve 471 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında % 8,5 değer bazında da % 13,2 artış göstermiştir. Plastik ambalaj malzemeleri ithalatının 2018 yılı sonunda 2017 yılına kıyasla miktar bazında %1,1 değer bazında da % 0,4 gerileyerek 461 bin tona ve 1 milyar 885 milyon dolara inmesi beklenmektedir. 2016 yılında plastik ambalaj malzemeleri ithalatı, toplam plastik malzemeleri ithalatı içinden miktar bazında %73 değer bazında da %60 iken 2018 yılının ilk 3 ayında miktar bazında % 74 e çıkmış değer bazında da %60 da kalmıştır.

Plastik ambalaj malzemeleri 80 in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. 2018 yılının ilk 3 ayında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa toplam ithalat içinde ilk 5 e giren ve toplam ithalattan % 61 pay alan ülkeleri oluşturmuştur.

Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %9,1 değer bazında %2,7 artarak 2017 yılında 915 bin ton ve 2,38 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Plastik ambalaj malzemeleri ihracatı 2018 yılının ilk 3 ayında 237 bin ton ve 646 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2017 yılının eş dönemine kıyasla miktar bazında %10,7 değer bazında da %21 artış göstermiştir. Plastik ambalaj malzemeleri ihracatının 2018 yılı sonunda 949 bin ton ve 2 milyar 583 milyon dolara çıkması ve 2017 yılına kıyasla miktar bazında %3,7 değer bazında da %8,5 artış göstermesi beklenmektedir. 2016 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatı, toplam plastik malzemeleri ihracatı içinden miktar bazında %56 değer bazında da %55 iken 2018 yılının ilk 3 ayında miktar bazında %57 ye değer bazında da %56 ya yükselmiştir.

Türkiye 150 nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj malzemeleri ihraç etmekte olup, 2018 yılının ilk 3 ayında Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve İsrail plastik ambalaj malzemeleri ihraç ettiğimiz ve toplam ihracattan %33 pay alan ilk 5 büyük pazarını oluşturmuştur. Türkiye, toplam plastik ambalaj malzemeleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren net ihracatçı bir ülkedir.  Plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret fazlası 2018 yılının ilk 3 ayında 122 bin ton ve 174 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonunda dış ticaret fazlasının 488 bin ton ve 697 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Plastik ambalaj malzemeleri birim ithal fiyatları 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama %2,5 gerilemiş ve 2018 yılının ilk 3 ayında 4,09 $/Kg olarak gerçekleşmiştir Diğer taraftan,  birim ihraç fiyatlarının ithal fiyatlarının %33 gerisinde ve 2.72 $/Kg olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2018 yılının ilk 3 ayında plastik ambalaj malzemeleri ihracatında kg başına 1,2 dolar katma değer yaratılabilmiştir. Yaratılan katma değerin birim ihracat fiyatına oranı %45 düzeyindedir.

Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketimi 2013 – 2017 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama miktar bazında %2,3 artarken, değer bazında %0,8 gerileyerek 2017 yılında 3,4 milyon ton ve 12,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik ambalaj malzemeleri iç pazar tüketiminin 2018 yılı sonunda 3,6 milyon ton ve 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Türkiye, ekonomisi gelişmiş ve göreceli olarak ambalaj pazarı doyuma ulaşmış AB ülkelerinde olduğundan daha hızlı bir gelişme göstermektedir. Büyüyen şehirleşme trendi, ortalama ömrün uzaması, kadın nüfusun iş hayatına katılım payının artması, tüketim alışkanlıkları ve tüketici beklentilerinin değişime uğraması, tüketim merkezlerinde self servis yöntemlerini geliştirmekte ve tüketiciye doğrudan satış yapan hipermarket, süpermarket ve market zincirlerinin tüm ülke sathına yayılmasını teşvik etmektedir.  

Bu sırada söz konusu perakende satış sistemleri porsiyon tarzı ambalajın gelişim ve kullanımına destek vermektedir. Keza tüketiciler, geniş pazarlama alanına sahip marketlerde çok daha fazla çeşit, ucuz ama kaliteli ve güvenilir ürün, fiyat ve kalite dengesi bulma imkânları elde etmektedir. 

Bunun dışında müşteri hizmeti, satış noktasında yapılan promosyonlar, özel indirimler, bedava ürün kuponları gibi faktörler müşteriyi tercihen marketten alış veriş yapmaya yönlendirmektedir. Özetle zincir mağazacılık ve alışveriş merkezleri raftan satış düzenini ve buna bağlı olarak da ambalajlı ürün talebini beslemektedir. 

Plastik ambalaj malzemelerinde 2018 yılının ilk 3 ayında ve miktar bazında; Toplam üretimin %17 si ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin %9 u ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %206 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Ambalaj Malzemelerinde Genel Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton )
2017 2018 / 3 2018 / T % Artış (T)
Üretim 3.800 1.391 4.132 8,7
İthalat 466 115 461 -1,1
İhracat 915 237 949 3,7
Yurtiçi Tüketim 3.351 1.269 3.643 8,7
Dış Ticaret Açığı / Fazlası 449 122 488 8,6
İhracat / Üretim ( % ) 24 17 23
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 14 9 13
İhracat / İthalat ( % ) 196 206 206
                               Kaynak: TUİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

Söz konusu dönemde ve değer bazında; toplam üretimin %14 ü ihraç edilmiş, yurtiçi tüketimin %10 u ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %137 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Ambalaj Malzemelerinde Genel Arz ve Talep Dengesi ( Milyon $ )
2017 2018 / 3 2018 / T % Artış (T)
Üretim 12.664 4.737 14.073 11,1
İthalat 1.894 471 1.885 -0,4
İhracat 2.381 646 2.583 8,5
Yurtiçi Tüketim 12.177 4.563 13.376 9,8
Dış Ticaret Açığı / Fazlası 487 174 697 43,1
İhracat / Üretim ( % ) 19 14 18
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 16 10 14
İhracat / İthalat ( % ) 126 137 137
                            Kaynak: TUİK ve ITC Dış Ticaret İstatistikleri

2018 yılında toplam üretimin miktar bazında %23 değer bazında %18 inin ihraç edilmesi, toplam yurtiçi tüketimin miktar bazında %13 ünün değer bazında ise %14 ünün ithalatla karşılanması beklenmektedir.

Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla Ar–Ge yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için Ar–Ge den yararlanmaktadır. 

Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama %30 a yakın oranda bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler %78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri %27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin plastiklerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni 

2023 yılında plastik ambalaj malzemeleri ihracatının 5,5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için;  hedef pazarların ve bu pazarlara ihracat yapılacak ürünlerin (geleneksel ve katma değeri daha büyük) belirlenmesi, bu mamuller için pazar araştırmalarının yapılması, hedef pazarlarda seçilen ürünlerin tanıtımı, B2B görüşmelerin yapılması, heyet ziyaretleri ve etkin fuar katılımları başlıca eylemler olarak seçilmelidir.PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi 

Plastik ambalaj mamullerinde katma değer artışı sağlayan en önemli etkinliklerden biri olan PAGEV 5. Uluslararası Plastik Ambalaj Teknolojileri Kongresi bu yıl 30 Ekim 2018 tarihinde Hilton İstanbul Bomonti Otel de düzenlenecektir. 

Plastik ambalaj sektöründe yeni teknolojiler ve trendler, hammadde, pazar, inovatif gelişmeler ve tasarım gibi konuların tartılaşacağı Kongre bu yıl  Geleceğin Ambalajları  teması ile gerçekleştirilecek ve temizlik ve kişisel bakım ürünlerinden yiyecek, içeceklere, giyim tekstilden elektronik ürünlerin ambalajına kadar bir çok alanda ambalaj sektörü mercek altına alınacaktır.


 

  İlgili Haberler

 

İlgili haber bulunamadı!

  İlgili Yazılar

 

İlgili yazı bulunamadı!
 

http://www.istexpo.com/midest-paris.html
SEKTÖREL
Tanıtım Grubu
Rek. ve Tic. Ltd. Şti.

  Bahçeşehir 2.Kısım Mah.(Boğazköy)
  4.Cadde,Mavi Kardelen Sitesi, A-Blok No:1/2 Daire:2
  BAHÇEŞEHİR-BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL
  Tel:0212 607 28 22- 5 Hat
 
E-posta : subcon@sektorel.com

SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi
www.sektorel.com | www.subconturkey.com | subcon@subconturkey.com
yan sanayi